Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

badtime

Hej, Malv!

Nie wiem, co pomyślisz o tym mailu i jak go odbierzesz, ale nie po to go piszę, żeby się nad tym zastanawiać. Jeśli będziesz chciała, to po prostu skasujesz, i tyle.
Niezależnie kiedy bym z Tobą zerwał, efekt byłby ten sam.
Może to wytłumaczenie nie ma sensu, ale chciałem dać nam szansę inaczej: dać sobie szansę na otworzenie się na ten związek. To, że skończyło się tak, a nie inaczej, nie znaczy, że moje gesty były nieszczere i udawane. Robiłem, to co czułem. 
Wątpliwości mam zawsze, odnośnie do wszystkiego, staram się, żeby nie dyktowały mi każdego kroku.
Mam taką tendencję, self-preservation thing, do uciekania przed tym, co rani moje uczucia. Moje commitment issues są ogromne. Przepraszam, że Cię w ten sposób zraniłem, nie mam nic na swoją obronę. To żałosne w tym kontekście, ale chcę, żebyś wiedziała, że każda chwila z Tobą była dla mnie cenna i będzie mi tego brakowało.
Może kiedyś przypomnisz sobie to i zrozumiesz, że byłaś/jesteś kimś wyjątkowym w moim życiu. Mimo tego, jak to popieprzone chwilami było.

Bruno

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
badtime

September 10 2017

3963 3db9 500

ghleam:

you are unforgettable

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaahora ahora
badtime
9680 5798
Reposted frombitelz bitelz viaahora ahora
badtime
Reposted frombluuu bluuu viaahora ahora
badtime
1925 de7a
badtime
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz. 
— Victoria Connelly
badtime
Kobiety zawsze czują się gorsze. Kobiecie zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukała problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może cię bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
badtime
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality

September 02 2017

badtime
9258 fa67 500
Reposted frombanshe banshe viamyfuckingreality myfuckingreality
1036 0334 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaahora ahora
4476 fbcf 500

errne:

Three bikes

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaahora ahora
badtime
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaahora ahora
badtime
"Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków."
— W. Myśliwski
badtime
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora
badtime
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaahora ahora
1726 fea7 500
badtime
1710 9010 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
2493 b477 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
badtime
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl