Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

badtime
9899 1797
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
badtime
9927 8d8a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
badtime
9930 0c4a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
badtime
9937 a548 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
badtime
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
badtime
badtime
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
badtime
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
badtime
badtime
3526 6a3a
badtime
0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza

December 17 2017

badtime
0445 98ae 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamehhh mehhh
badtime
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viamehhh mehhh

November 26 2017

badtime
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamyfuckingreality myfuckingreality

October 14 2017

badtime
badtime
Twoje życie to nie tylko praca, kot, tanie porno i seriale ściągane z internetu. Kiedy ostatnio wybrałaś się na koncert? Kiedy wyszedłeś na miasto nie po to aby się upić, ale po to aby pójść do muzeum czy przejść po parku?
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
badtime
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
badtime

October 04 2017

badtime
5785 ffc5 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl